Consulten

Hieronder vind je meer informatie over mijn werkwijze bij behandelingen in mijn praktijk. Aan bod komen:

Wat er aan het eerste consult vooraf gaat
Het eerste consult
Effect van de behandeling
Nader onderzoek
Doorverwijsmogelijkheden
Het vervolggesprek
Privacy
Klachten
Wat er aan een consult vooraf gaat Om je in het eerste gesprek goed te kunnen adviseren maak ik gebruik van een drietal registratieformulieren: een eetverslag van drie dagen, een algemene vragenlijst en een gezondheidsvragenlijst toe. Hierop noteer je o.a:

 • Hoe je je voelt
 • Welke klachten je in het verleden hebt gehad
 • Welke medicijnen je (hebt) gebruikt
 • Wat je gedurende 3 dagen eet en drinkt.

Deze drie formulieren kun je hier downloaden. Je kunt ze m.b.v. de computer invullen en terugmailen of printen, met de hand invullen en vervolgens naar mij opsturen.

Stuur deze lijsten s.v.p. minimaal 3 dagen en bij voorkeur digitaal van tevoren naar mij terug. Als er onderzoeken zijn gedaan (bloedonderzoek, urineonderzoek, ontlastingsonderzoek) stuur dan s.v.p. een kopie van de uitslag(en) mee. Je kunt deze opvragen bij je arts of specialist.

Tip: Vraag altijd een kopie van alle uitslagen van gepleegde onderzoeken aan je behandelaar en bewaar deze in een speciale map. Zo heb je altijd zelf alle gegevens bij de hand wanneer je een behandelaar bezoekt. Het eerste consult

Het eerste gesprek duurt gemiddeld 1-1 1/2 uur. Ik bespreek welke hulp je zoekt en wat je met de behandeling wilt bereiken. Daarnaast inventariseren we welke vragen je hebt over voeding en natuurlijke behandelmethoden. Ik neem je leef- en eetsituatie met je door en bekijk de ingevulde vragenlijsten. Ik beoordeel eventuele uitslagen van medisch of nutriëntenonderzoek. Hierna stellen we een behandelplan op.
Ik bespreek daarna de praktische mogelijkheden om met voeding en natuurlijke behandelingen je gezondheid te optimaliseren. Punten die vaak aan bod komen zijn:

 • Welke vragen heb je op dit moment op het gebied van voeding en/of natuurgeneesmiddelen?
 • Hoe kan ik je hierbij helpen?
 • Waarom heb je bepaalde klachten gekregen?
 • Wat is de relatie tussen je klachten en je voeding en denk- en leefstijl?
 • Welke voedingsmiddelen zijn wel en niet gezond voor je?
 • Waar kun je gezonde voeding kopen en hoe maak je het gezond klaar?
 • Welke supplementen zijn goed voor jou om je fitter of beter te voelen?
 • Welke inzet is er van jouw en mijn kant nodig om de effectiviteit van behandeling volledig tot zijn recht te laten komen?
 • Wat kun je verwachten qua duur en intensiteit van de behandeling hier in de praktijk en de effecten op je gezondheid?

Ik geef advies waar je bij jouw passende voedingssupplementen kunt kopen en hoe en hoelang je ze inneemt. Ik werk vooral met gemmopreparaten, kruiden, homeopathie, vitamines, mineralen en oliën. Voor een snelle en zorgvuldige levering van geadviseerde supplementen werk ik samen met de grootste gezondheidswebwinkel van Nederland Nutri Super.Voor meer informatie zie ook www.Nutri-Super.nl.
Ik werk altijd de adviezen van het eerste consult schriftelijk voor je uit.

Tip:

 1. Noteer van tevoren alvast zo veel mogelijk vragen. Stuur ze van tevoren naar mij op. Hierdoor kunnen we efficiënter de tijd benutten en kom je meer te weten.

Effect van de behandeling

Het effect van de behandeling is afhankelijk van het herstelvermogen van je lichaam en de inspanningen van beide partijen: ik als hulpverlener en jij als cliënt. Als natuurdiëtist doe ik mijn uiterste best je zo goed mogelijk te adviseren. Ik investeer daarom veel tijd en geld aan bijscholingen en overleg met collega-diëtisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg. Jij als cliënt bevordert het effect van de behandeling door: 

 • mij zo volledig mogelijk te informeren over je gezondheid en wensen;
 • thuis zelf met de gegeven adviezen aan de slag te gaan;
 • terug te melden wat je ervaringen met het uitvoeren van de adviezen zijn;
 • hierbij aan te geven waar je eventueel tegen aan liep;
 • te melden welke effecten de gevolgde adviezen hebben op je gezondheid en leven.

Tip : Houd je behandelend arts en/of therapeut op de hoogte van (je ervaringen met)de behandeling, ook als je niet door hem of haar bent doorverwezen.
Geef hem of haar bijvoorbeeld een kopie van de adviezen en eventuele uitslagen van onderzoeken. Je kunt daarnaast mondeling of schriftelijk verslag uitbrengen van je ervaringen en vorderingen. Uiteraard kan ik een schriftelijke rapportage naar je behandelaar verzorgen of zo nodig telefonisch contact met hem of haar opnemen. Zo blijft je behandelaar goed geinformeerd en geef je daarnaast een grotere bekendheid aan de behandelingsmogelijkheden met voeding. Hier doen later weer andere (mede)cliënten hun voordeel mee. Nader onderzoek: Meten is meer weten Regelmatig adviseer ik om nader onderzoek te doen naar je gezondheid via bloed-, urine-, speeksel- en/of ontlastingsonderzoek. Als klinisch natuurdiëtist heb ik mij gespecialiseerd in het aanvragen, interpreteren en vertalen in praktische adviezen van voedingsgerelateerde laboratoriumonderzoeken. Ik werk hiervoor samen met artsen en een aantal laboratoria. Je krijgt altijd een kopie van deze onderzoeksresultaten.
Voor meer informatie kun je kijken op deze website bij Praktijkactiviteiten

Tip: Geef zelf ook een kopie van deze onderzoeken aan je behandelend arts of therapeut. Doorverwijsmogelijkheden

Twee weten meer dan één

Zo nodig verwijs ik je na overleg door naar een andere hulpverlener. Ik werk nauw samen met o.a. osteopaten, homeopaten, natuurartsen, acupuncturisten,biologische tandartsen, shiatsutherapeuten, gesprekstherapeuten/psychotherapeuten, healingstherapeut en een meditatiecoach, zie ook www.gottschalmeditaties.nl Het vervolggesprek Afhankelijk van je situatie en eigen behoefte plan ik één of meerdere vervolgafspraken. In de vervolgafspraken staan je vragen en ervaringen met de uitvoering van de adviezen centraal. Aan de hand van je ervaringen, informatie uit klachtenregistratielijsten, eetdagboek en uitslagen van eventuele onderzoeken beoordelen we je vorderingen. Zo nodig passen we in overleg de adviezen aan.


Ik vind het belangrijk dat je zelf leert ontdekken wat wel en niet goed voor je is. Hiervoor heb je inzicht en kennis over voeding en gezondheid nodig. Maar bovenal leren luisteren naar signalen van je eigen lichaam. Ik leer je waar je op kunt letten, wat het je vertelt en wat je er mee kunt doen. Zo leer je zelf je gezondheid bewaken en herstellen wanneer dat nodig is.

Tip:

 1. Noteer voor het vervolggesprek alvast van tevoren al je vragen en stuur ze eventueel van tevoren naar mij toe. Dat bespaart tijd en kosten.


PrivacyTijdens de behandeling ga ik zorgvuldig met de gegevens uit je gezondheidsdossier om. Soms is het voor de behandeling nodig, dat ik informatie uitwissel met je behandelend arts of andere hulpverleners. Hiervoor vraag altijd vooraf je toestemming. Ik hanteer in de praktijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je dossier wordt tot 10 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard en daarna vernietigd. Je kunt mij eventueel schriftelijk vragen tegen vergoeding van de onkosten een kopie van het dossier toe te sturen. Klachten Als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je ben omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je je richten tot de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn in Amersfoort.